Bezpłodność

Bezpłodność

Ogólna teoria akupunktury opiera się na założeniu że istnieją wzorce przepływu energii (Qi) przez ciało, która jest niezbędne dla zdrowia. Zakłócenie tego przepływu jest uważane za przyczynę chorób. Akupunktura może skorygować nierównowagę przepływu energii w możliwych do zidentyfikowania punktach na ciele.

Podstawową zasadą terapii w leczeniu bezpłodności, jest przywrócenie równowagi w organizmie, która wpływa na hormonalną regulację cyklu miesiączkowego oraz zapewnia środowisko fizjologiczne, ułatwiające zapłodnienie, zagnieżdżenie i utrzymanie żywotnej ciąży. Badania wykazały skuteczność medycyny chińskiej w leczeniu niepłodności tak kobiet jak i mężczyzn. Akupunktura zastosowana podczas pobierania komórki jajowej i transferu zarodka skutkuje znacznie większym odsetkiem ciąż. Akupunktura w znacznym stopniu łagodzi objawy stresu uspokaja umysł i rozluźnia napięte mięśnie.

Akupunktura, tak jak odpowiednio dobrana receptura ziołowa, wzmacnia krew, likwiduje zastoje, poprawiając krążenie energii w organizmie, przez co tworzy korzystne środowisko do zapłodnienia oraz prawidłowego rozwoju zarodka.

Problem bezpłodności dotyka coraz więcej kobiet i mężczyzn. Prokreacja jest jedną z naturalnych potrzeb człowieka, a niepłodność jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość życia.

Zdolność organizmu do reprodukcji zależy od wielu czynników; stylu życia, diety, stanów emocjonalnych, a także harmonijnej pracy wszystkich organów według medycyny chińskiej.

Proces reprodukcji jest regulowany głównie przez Nerki, Śledzionę i Wątrobę, należy jednak pamiętać, że ciało jest organiczną całością. Dlatego też wszystkie narządy wewnętrzne odgrywają ważną rolę w zapłodnieniu, implantacji zarodka, oraz w jego dalszym rozwoju.

Każdy narząd posiada dwa rodzaje energii;

  • Yin, którą można ogólne określić jako odżywienie – płyny, oraz
  • Yang, które można porównać z czystą energią, generującą ruch i działanie.

Yin i Yang są ze sobą ściśle powiązane, zatem niedobór jednego z nich powoduje osłabienie drugiego.

Podstawą funkcjonowania organizmu jest Esencja Jing, która jest magazynowana w Nerkach.
Esencja jest podstawą zarówno dla Yang /energii/, jak i Yin /substancji/. Esencje można rozumieć jako rodzaj skondensowanej energii życiowej.

Od ilości esencji zależy siła życiowa organizmu oraz gotowość do rozmnażania. Stąd, jeżeli esencja nie jest odpowiednio uzupełniania organizm nie ma siły do życia, a co dopiero mówić o rozmnażaniu.

Esencja prenatalna

to zasoby energii danej nam od rodziców w momencie poczęcia.

Jej jakość określa naszą podstawową konstytucję i przyczynia się do naszej płodności. Jest to Esencja przedurodzeniowa. Jest ona nieodnawialna i jej wyczerpanie oznacza niemożność funkcjonowania dla organizmu.

Esencja pourodzeniowa

powstaje z transformacji pożywienia i wdychanego powietrza, dlatego też jest odnawialna. Jeżeli proces ten jest zakłócony, organizm zaczyna czerpać z esencji przedurodzeniowej, aż do jej całkowitego wyczerpania.

W przypadku niedoboru Esencji ciało nie będzie wytwarzać wystarczającej ilości Yin, aby wypełnić szpik i odżywić mózg, powodując lekkie zawroty głowy i szum w uszach o niskim tonie, bóle pleców, wypadanie włosów, skąpą i opóźnioną menstruację.

Niedobór Esencji może prowadzić do niewydolności jajników i mniejszego prawdopodobieństwa prawidłowego rozwoju zarodka, oraz niskiej jakości komórki jajowej i plemnika.

Niedobór Yin w Nerkach

Yin Nerek można porównać do działania hormonów stymulujących rozwój pęcherzyków, a jego niedobór wiąże się z niską rezerwą jajnikową, powolnym rozwojem pęcherzyków, niewystarczającą produkcją estrogenów oraz zmiennym poziomem FSH.

Niedobór Yin w Nerkach zwykle objawia się suchością, na przykład suchością skóry i błon śluzowych, brakiem nalotu na języku, suchość gardła, pragnieniem, zaparciami, skąpym i ciemnym oddawanym moczem.

U pacjentów, u których takie objawy często występują, zwykłymi dolegliwościami jest opóźniona owulacja, długie cykle, wczesna menopauza.

Yin jest substancją materialną, która odżywia organizm. Brak pożywienia i płynów często powoduje opóźnienie miesiączki. Krwawienie miesiączkowe jest jasnoczerwone i rzadkie. Dlatego kobiety z niedoborem Yin często mają cienką skórę, cienkie i słabo odżywione endometrium, w którym zarodek ma małe szanse na rozwój.

Zaawansowany niedobór substancji Yin powoduje gorąco, które wysusza płyny, w rezultacie gorąco unosi się w górę, powodując uczucie ciepła i zaczerwienienie kości policzkowych.

Gorąco w organizmie zakłóca pracę jajników, zaburzając dojrzewanie pęcherzyków i podwyższenie poziomu FSH.
W przypadku zapłodnienia gorąco może implikować poronienie, ponieważ wysusza endometrium i wypycha krew z naczyń krwionośnych macicy.

Yang Nerek

Yang Nerek zapewnia ciepło w macicy podczas fazy owulacji.

Zapewnia również ruch regulujący metabolizm płynów, w tym przepływ wydzieliny w jajowodach. Niedobór Yang Nerek może powodować gromadzenie się płynów, co prowadzi do zablokowania jajowodów.

Yang Nerek zapewnia również transport i odżywianie komórki jajowej w jajowodach, a następnie utrzymanie zarodka w macicy po implantacji.

Implantacja zarodka jest procesem złożonym i pozostaje dotychczas mało poznanym, ale nieudana implantacja prawdopodobnie będzie dotyczyć zarówno zarodka, jak i endometrium, gdyż przy niedoborach Yin i Yang działanie układu rozrodczego jest zaburzone.

Yin i Yang są ze sobą ściśle powiązane, zatem niedobór jednego z nich spowoduje osłabienie drugiego.

Niedobór Yang/energii/ w Nerkach skutkuje obecnością zimna i stagnacją energii w ciele.

Rezultatem tego stanu jest niechęć do zimna i nieprzyjemne uczucie zimna, szczególnie w dolnej części ciała, kolanach i dolnej części pleców.

Zimno w ciele to też zimno w macicy, a do prawidłowego procesu rozrodczego niezbędne jest ciepło. Zimno spowalnia ruch i zaciska tkanki, w rezultacie krew nie krąży tak, jak powinna.

Skutek to niedobory substancji odżywczych, w wyniku czego organizm nie jest gotowy do reprodukcji.

Niedobór Yang

Niedobór Yang, czyli brak ruchu energii, może prowadzić do zablokowania jajowodów przez płyny.

Transport i odżywianie jaja w jajowodzie może również być zagrożone, ponieważ Yang /energia/ jest zbyt słabe, aby zapewnić ruch. Ten brak ruchu jest często przyczyną ograniczenia wzrostu dominującego pęcherzyka i dłuższej pęcherzykowej.

Ponadto silne Yang Nerek jest ważne, aby utrzymać ciepło w macicy w fazie poowulacyjnej i mocno trzymać zarodek w macicy.

Fizjologia kobiet zależy od krwi.

To Wątroba jest ściśle powiązana z ruchem krwi w organizmie.

Wątroba przechowuje krew i zapewnia napełnienie macicy krwią w ramach przygotowań do zapłodnienia komórki jajowej i zagnieżdżenia.

Wątroba ułatwia przemieszczanie się komórki jajowej z jajnika przez jajowód do macicy.

Jeśli Wątroba znajduje się w stagnacji, następuje zastój krwi, co może prowadzić do opóźnionej owulacji i jaja zbyt dojrzałego w momencie jego uwolnienia, co zwiększa ryzyko poronienia.

Stagnacja Wątroby jest główną przyczyną niepłodności we współczesnym społeczeństwie, szczególnie w przypadkach niewyjaśnionej niepłodności, braku równowagi hormonalnej i nieregularnych miesiączek.

Gdy stagnacja przedłuża się, przepływ krwi zostaje ograniczony, co prowadzi do zastoju, endometriozy, torbieli jajników i niepłodności, a także do bólów głowy.

Zastój krwi

Zastój krwi jest bardzo częstą przyczyną niepłodności i często występuje u pacjentek, które przebyły wcześniej operację z powodu endometriozy, policystycznych jajników, torbieli jajników czy innych problemów ginekologicznych.

Stagnacja krwi utrudnia poczęcie, ponieważ utrudnia normalny przepływ krwi w układzie rozrodczym, a zwłaszcza w macicy.

W miarę zahamowania przepływu krwi miesiączka może stać się nieznacznie opóźniona, nieregularna lub ustać.

Zastój krwi powoduje gęstnienie krwi, w związku z czym krew menstruacyjna będzie ciemna i skrzepnięta. Jest to szczególnie ważne, gdy zbliża się owulacja, ponieważ naczynie musi być pełne krwi, aby doszło do poczęcia.

Skutkiem słabego krążenia jest też słabe dotlenienie komórek krwi.
W ciężkich przypadkach zastój krwi może objawiać się guzkami lub masami w jamie brzusznej, którym może towarzyszyć gorąco.

Owulacja jest w dużym stopniu zależna od swobodnego przepływu energii, ponieważ wiąże się z ruchem i zmianą, stąd prawidłowe funkcjonowanie wątroby ma istotny wpływ na system rozrodczy.

Problem krwi to nie tylko zastój ale też gorąco.

Gorąco we krwi zwykle pojawia się u pacjentek, które mają słaby cykl menstruacyjny. Objawy i oznaki zależą od zaangażowanych narządów, na przykład niepokój, niepokój psychiczny, czerwone i swędzące wysypki skórne, obfite przedwczesne krwawienia.

Gorąco krwi nie sprzyja rozwojowi dobrej jakości komórki jajowej i endometrium, a tym samym utrudnia zapłodnienie i zagnieżdżenie.

Niedobór krwi często wynika z braku białka w diecie.

Patologią krwi jest też jej niedobór.

Krew odgrywa ważną rolę w płodności, odżywiając endometrium, czyniąc go najbardziej soczystym i pożywnym miejscem do osadzenia się zarodka.

Fizjologia kobiety jest zarządzaną przez krew – krew to źródło płodności tak kobiet jak i mężczyzn.

Funkcją krwi jest odżywienie i nawilżenie wszystkich obszarów ciała.

Niedobór krwi należy rozumieć jako brak odżywienia oraz niedostateczne nawilżenie tkanek ciała.

Typowe objawy to suchość skóry, czy blada cera, poronienia, problemy z menstruacją, w dalszym etapie niedostatecznie odżywione endometrium.
Takie endometrium jest cienkie i nie sprzyja skutecznej implantacji ani zdrowej ciąży.

Jeśli występuje również wyraźny niedobór Qi, płód może nie rozwijać się, a macica może nie być wystarczająco silna, aby utrzymać płód.

Krew również stabilizuje umysł.

Gdy brakuje krwi i Qi, może wystąpić niepokój lub zaburzenia snu, ponieważ krew utrzymuje Qi, zaburzenie w jednym może wpływać na drugie.

Śledziona

Śledziona jest źródłem poporodowego Jing, czyli Esencji, które jest przekształcane ze spożywanego pokarmu i następnie wykorzystywane w Nerkach.

Jeśli Śledziona jest silna, Esencja Nerek jest chroniona. Śledziona wytwarza również krew przechowywaną w wątrobie.

Śledziona ma tendencje do generowania wilgoci w wyniku nieprawidłowej transformacji pożywienia.

Wilgoć blokuje przepływ energii i zaburza odżywienie tkanek.

Transport i przemiana są upośledzone, trawienie spowalnia, a nadmiar płynów przeciąża dolną część ciała, powodując uczucie ciężkości.

Ponieważ wilgoć ma charakter ciężki, ma tendencję do spływania w dół, powodując objawy w dolnych partiach ciała.

Co więcej, wilgoć zakłóca także wchłanianie płynów i powstawanie stolca w jelitach, powodując luźny, lepki stolec z towarzyszącym śluzem.

Natomiast w pęcherzu powoduje trudności w oddawaniu moczu i jego mętność. Także często nawracająca cystozę, infekcję dróg moczowych, endometriozę i niedrożność jajowodów.

Obecność wilgoci w organizmie może być spowodowana niezdrową dietą, obejmującą duże spożycie alkoholu, zimnych potraw i cukru, oraz nadużywanie mrożonych napojów.

Czynniki te niekorzystnie wpływają na energie/Qi/ i płyny żołądka.

Wilgoć może przekształcić się w flegmę.

Gęsta wilgotna flegma zwykle wiąże się z takimi schorzeniami jak; poronienie, policystyczne jajniki i endometrioza. Obecność flegmy w organizmie może powodować nudności, ponieważ blokuje ona działanie systemu trawiennego, poprzez blokowanie ruchu Qi żołądka w dół.

Flegma może również powodować uczucie niedrożności w środkowej i górnej części ciała, na przykład oszołomiony umysł lub ciężka głowa.

Pacjentom z tym wzorcem często trudno jest wstać rano i ogólnie czują się zmęczeni, ale w miarę upływu dnia mogą czuć się lepiej i mieć więcej energii.

Serce otwiera macicę podczas owulacji i stosunku płciowego. Jakakolwiek stagnacja w sercu, zwykle spowodowana stresem emocjonalnym, może uniemożliwić przedostanie się komórki jajowej lub plemnika do macicy.

Płuca produkują Qi z wdychanego powietrza, dostarczając Qi do Nerek, tworząc wraz z Śledzioną podstawę odżywienia organizmu.

Zimno w macicy

Zimno w macicy może powodować trudności w zapłodnieniu lub powikłania w czasie ciąży. Powoduje zwężenie i spowolnienie przepływu krwi, dlatego mogą powstawać zatory krwi w kanałach i macicy.

W rezultacie mogą wystąpić problemy z menstruacją, takie jak skrzepy, ciemna krew menstruacyjna, uczucie zimna oraz ból, który zwykle jest łagodzony przez ciepło, ponieważ ciepło tymczasowo wspomaga przepływ krwi.

Zimno może dostać się do organizmu przez miedzy innymi nieodpowiednią dietę zawierającą mało produktów ciepłych, gotowanych.

Jak potwierdzają liczne badania sukces w leczeniu bezpłodności zależy też od postawy pacjenta.

Rolą pacjenta jest dbałość o dostarczenie odpowiedniej jakości pożywienia, które będzie wzmacniać esencje, aby organizm był gotowy do reprodukcji, stąd kluczowa rola diety.

Niewłaściwa dieta złożona z tłustych, słodkich, zimnych i przetworzonych pokarmów może uszkodzić Śledzionę i Żołądek, co prowadzi do zaburzenia transportu i transformacji Śledziony, czego skutkiem jest powstawanie flegmy i wilgoci.

Nadmiar zimnych posiłków wychładza organizm spowalniając przepływ energii generując zimno.

Brak płynów wysusza organizm generując gorąco.

Nadmierne myśli i zaabsorbowanie, nadmiar pracy wywołujący ciągłe zmęczenie, a także brak wypoczynku zużywa esencje. Organizm nie ma wystarczających zasobów to stworzenia nowego życia.

W rezultacie wychłodzony, wymęczony i wygłodzony organizm dąży do przetrwania, a nie do rozmnażania.

Wybrane źródła:

1. Wolfgang E. Paulus, M.D.,a Mingmin Zhang, M.D.,b Erwin Strehler, M.D., a Imam El-Danasouri, Ph.D.,a and Karl Sterzik, M.D.a, Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy, FERTILITY AND STERILITY VOL. 77, NO. 4, APRIL 2002 Copyright ©2002 American Society for Reproductive Medicine

2. Maciocia G. Obstetrics and gynecology in Chinese medicine. New
York: Churchill Livingstone, 1998.

3. The roles and potential mechanisms of traditional Chinese medicine on male infertility
Chunyan Fang Fangyue Wang Yifeng Shen Xujun Yu, Degui Chang Yulong Ye
Pharmacological Research-ModernChinese Medicine4(2022)100129

4. The Acupuncture Treatement of Female Infertility with Particularr Refefence to Egg Quality and Endomertial Receptiveness Toni A .Maughan Xiao – Ping Zhai
Journal of Chinese Medicine. Number 98.Febuary 2012

5. Treatement of Infertility with Chinese Medicine
Lyttleton.J 2004 Edinburgh Churchill Livingstone

6. www.sinimed.co.il

7. Role of acupuncture in the treatment of female infertility Raymond Chang, M.D.,a,b Pak H. Chung, M.D.,b and Zev Rosenwaks, M.D.c, FERTILITY AND STERILITY VOL. 78, NO. 6, DECEMBER 2002 Copyright ©2002 American Society for Reproductive Medicine

Artykuł nie stanowi porady medycznej, lekarskiej czy farmaceutycznej.

Dorota Kowalska – Terapeuta Akupunktury
Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz
Tel. 512 174 804